هر خرید از سایت کی تم به منظور تائید قوانین سایت کی تم می باشد

پشتیبانی شامل محصولات رایگان نمیباشد

توجه داشته باشید سایت کی تم در حال بهبود  خدمات میباشد تا تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷